- Cennik -

Poniżej przedstawiamy Państwu nasz cennik.

miesiąckwota
Czerwiec 1,100 zł
Lipiec 1,100 zł
Sierpień 1,100 zł
Wrzesień 1,100 zł
Październik 1,100 zł
Listopad 1,100 zł
Grudzień 1,100 zł
miesiącpełna kwota abonamentu miesięcznegoliczba dni roboczychwysokość miesięcznej
dotacji
wpłata na konto ( kwota pomniejszona o dofinansowanie z UM )
Styczeń1850 zł21735 zł1115 zł
Luty1850 zł20700 zł1150 zł
Marzec1850 zł23805 zł1045 zł
Kwiecień1850 zł19665 zł1185 zł
Maj1850 zł21735 zł1115 zł
Czerwiec1850 zł21735 zł1115 zł
Lipiec1850 zł21735 zł1115 zł
Sierpień1850 zł22770 zł1080 zł
Wrzesień1850 zł21735 zł1115 zł
Październik1850 zł22770 zł1080 zł
Listopad1850 zł21735 zł1115 zł
Grudzień1850 zł19665 zł1185 zł

*Placówka realizuje również świadczenia ZUS z programu 400+

W dniu zawarcia umowy Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej (administracyjnej) w wysokości 550,00 zł (słownie: pięćset  pięćdziesiąt złotych)

Opłata ta obejmuje:

I) koszt ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

II) koszt zakupu podstawowych pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i plastycznych,

III) koszt zakupu niezbędnych przedmiotów osobistych dla Dziecka na czas pobytu
w  żłobku  (mokre chusteczki, ręcznik papierowy, nocnik itp.),

IV) koszt zakupu prezentów okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Urodziny Dziecka).
V)Zakup pościeli dla dziecka.

Menu - Przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Menu bez nabiału - Przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Zapraszamy!

nie czekaj..

- Cennik -

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą dokładną rozpiskę cen.

Dzięki niej łatwiej się zorientować jakie Państwo ponoszą koszty wysyłając swoje Maluszki do naszego żłobka.

miesiącpełna kwota abonamentu miesięcznegoliczba dni roboczychwysokość miesięcznej
dotacji
wpłata na konto ( kwota pomniejszona o dofinansowanie z UM )
Styczeń1850 zł21735 zł1115 zł
Luty1850 zł20700 zł1150 zł
Marzec1850 zł23805 zł1045 zł
Kwiecień1850 zł19665 zł1185 zł
Maj1850 zł21735 zł1115 zł
Czerwiec1850 zł21735 zł1115 zł
Lipiec1850 zł21735 zł1115 zł
Sierpień1850 zł22770 zł1080 zł
Wrzesień1850 zł21735 zł1115 zł
Październik1850 zł22770 zł1080 zł
Listopad1850 zł21735 zł1115 zł
Grudzień1850 zł19665 zł1185 zł

*Placówka realizuje również świadczenia ZUS z programu 400+

W dniu zawarcia umowy Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej (administracyjnej) w wysokości 500 zł (słownie: czterysta złotych ).

Opłata ta obejmuje:

I) koszt ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

II) koszt zakupu podstawowych pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i plastycznych,

III) koszt zakupu niezbędnych przedmiotów osobistych dla Dziecka na czas pobytu
w  żłobku  (mokre chusteczki, ręcznik papierowy, nocnik itp.),

IV) koszt zakupu prezentów okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Urodziny Dziecka).

Menu - przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Menu bez nabiału - Przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Zapraszamy!

nie czekaj..