- Cennik -

Poniżej przedstawiamy Państwu nasz cennik.

miesiąckwota
Czerwiec 1,100 zł
Lipiec 1,100 zł
Sierpień 1,100 zł
Wrzesień 1,100 zł
Październik 1,100 zł
Listopad 1,100 zł
Grudzień 1,100 zł
miesiącpełna kwotaliczba dni roboczychwysokość miesięcznej
dotacji z UMK
wpłata na konto
Sierpień 1,550 zł 22374 zł 1176 zł
Wrzesień 1650 zł 22374 zł1276 zł
Październik 1650 zł 21357 zł 1293 zł
Listopad 1650 zł 20340 zł1310 zł
Grudzień 1650 zł 21357 zł 1293 zł

W dniu zawarcia umowy Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej (administracyjnej) w wysokości 550,00 zł (słownie: pięćset  pięćdziesiąt złotych)

Opłata ta obejmuje:

I) koszt ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

II) koszt zakupu podstawowych pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i plastycznych,

III) koszt zakupu niezbędnych przedmiotów osobistych dla Dziecka na czas pobytu
w  żłobku  (mokre chusteczki, ręcznik papierowy, nocnik itp.),

IV) koszt zakupu prezentów okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Urodziny Dziecka).
V)Zakup pościeli dla dziecka.

Menu - Przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Menu bez nabiału - Przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Zapraszamy!

nie czekaj..