- Cennik -

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą dokładną rozpiskę cen.

Dzięki niej łatwiej się zorientować jakie Państwo ponoszą koszty wysyłając swoje Maluszki do naszego żłobka.

miesiącpełna kwota**liczba dni roboczychwysokość miesięcznej
dotacji z UMK
wpłata na konto**dotacja z programu
Maluch+ 2021 - zwrot na konto Rodzica
Styczeń 1,400 zł 19323 zł 1,077 zł 80 zł
Luty 1,400 zł 20340 zł 1,060 zł 80 zł
Marzec 1,400 zł 23391 zł 1,009 zł 80 zł
Kwiecień 1,400 zł 21357 zł 1,043 zł 80 zł
Maj 1,400 zł 20340 zł 1,060 zł 80 zł
Czerwiec 1,400 zł 21357 zł 1,043 zł 80 zł
Lipiec 1,400 zł 22374 zł 1,026 zł 80 zł
Sierpień 1,400 zł 22374 zł 1,026 zł 80 zł
Wrzesień 1,400 zł 22374 zł 1,026 zł 80 zł
Październik 1,400 zł 21357 zł 1,043 zł 80 zł
Listopad 1,400 zł 20340 zł 1,060 zł 80 zł
Grudzień 1,400 zł 23391 zł 1,009 zł 80 zł

W dniu zawarcia umowy Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej (administracyjnej) w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych ).


Opłata ta obejmuje:

I) koszt ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

II) koszt zakupu podstawowych pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i plastycznych,

III) koszt zakupu niezbędnych przedmiotów osobistych dla Dziecka na czas pobytu
w  żłobku  (mokre chusteczki, ręcznik papierowy, nocnik itp.),

IV) koszt zakupu prezentów okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Urodziny Dziecka).

Menu - przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Menu bez nabiału - Przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Zapraszamy!

nie czekaj..