- Cennik -

Poniżej przedstawiamy Państwu nasz cennik.

miesiąckwota
Czerwiec 1,100 zł
Lipiec 1,100 zł
Sierpień 1,100 zł
Wrzesień 1,100 zł
Październik 1,100 zł
Listopad 1,100 zł
Grudzień 1,100 zł

W dniu zawarcia umowy Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej (administracyjnej) w wysokości 550,00 zł (słownie: pięćset  pięćdziesiąt złotych)

Opłata ta obejmuje:

I) koszt ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

II) koszt zakupu podstawowych pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i plastycznych,

III) koszt zakupu niezbędnych przedmiotów osobistych dla Dziecka na czas pobytu
w  żłobku  (mokre chusteczki, ręcznik papierowy, nocnik itp.),

IV) koszt zakupu prezentów okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Urodziny Dziecka).
V)Zakup pościeli dla dziecka.

Menu - Przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Menu bez nabiału - Przykładowy jadłospis:

Catering dostarcza firma QUICK MEAL z Krakowa.

Zapraszamy!

nie czekaj..